Základní a Mateřská škola Pod Budčí - ZÁKOLANY - Klubík Děti v akci!

      Co Klubík nabízí a jak funguje?  V Klubu je pro děti 4. a 5. třídy široká nabídka stolních her, výtvarných, sportovních arukodělných aktivit, máme zde i skromnou knihovničku. Každý měsíc je proděti připraven celoodpolední workshop. Děti nejsou do ničeho nuceny, záležíčistě na jejich uvážení, co si vyberou a jak budou trávit svůj volný čas. Dále zajišťujeme ranní (6:00 - 7:00 hod) a večerní (17:30 - 18:00 hod) prodloužení školní družiny a o letníchprázdninách vedeme po 4 týdny příměstské tábory. V Klubu rádi uvítáme každého, kdo má chuť trávit svůj volný čas s kamarády av příjemné atmosféře naší klubovny! :-)   Kontakt: - email: detivakci@gmail.com- klubový tel.: 775037195 - tel. na Zuzu: 774099781     Kdo tu pracuje? - Zuza Kočířová (koordinátorka a hlavní vedoucí projektu) - Míša Knězová (vedoucí v klubu) - Renata Boumová (vedoucí v klubu) - Kateřina Kořínková (prodloužená družina) - Pavla Pazderová - Merlinová (prodloužená družina)     Historie - Klubík Děti v akci! Vznikl neoficiálně jako kroužek ve školním roce 2012/13 jako malé odlehčení družině, kde bylo v tu dobu hodně dětí. V pátek odpoledne jsme se scházeli s dětmi ze 4. a 5. třídy. V klubu jsme hráli stolní, bojové, sportovní hry... Základnu jsme měli ve volné třídě ve škole nebo v tělocvičně, ale snažili jsme se hodně chodit ven. Dětí chodilo do Klubu asi 10 a bylo jasné, že v dalších letech počet členů vzroste. Na Obecním úřadě v Zákolanech se našla místnost, která byla nevyužitá a paní starostka ji nechala zrekonstruovat pro potřeby Klubu. Na podzim roku 2013 se práce na klubovně dokončily a v listopadu se slavnostně zahájil provoz klubovny. Od té doby (již čtvrtý rok) fungovala klubovna pro "nedružinové" děti každý pátek odpoledne, někdy se podařilo i víc odpolední v týdnu. To však záviselo na volném čase vedoucí, protože zatím nebyly finanční prostředky na to zaměstnat někoho v Klubu na celý úvazek. Ve školním roce 2015/2016 byla vyhlášena výzva z MPSV - Operační program - Zaměstnanost, díky které jsme získali dotaci na dvouletý provoz Klubu. Tyto peníze umožnily, aby v klubovně byli každé odpoledne dva vedoucí, kteří budou zajišťovat dohled a program pro děti 4. a 5. třídy. 

Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany

Hledat v katalogu
Klubík Děti v akci!

 

 


EU2

 


Co Klubík nabízí a jak funguje? 

V Klubu je pro děti 4. a 5. třídy široká nabídka stolních her, výtvarných, sportovních a
rukodělných aktivit, máme zde i skromnou knihovničku. Každý měsíc je pro
děti připraven celoodpolední workshop. Děti nejsou do ničeho nuceny, záleží
čistě na jejich uvážení, co si vyberou a jak budou trávit svůj volný čas. 

Dále zajišťujeme ranní (6:00 - 7:00 hod) a večerní (17:30 - 18:00 hod) prodloužení školní družiny a o letních
prázdninách vedeme po 4 týdny příměstské tábory. 

V Klubu rádi uvítáme každého, kdo má chuť trávit svůj volný čas s kamarády a
v příjemné atmosféře naší klubovny! :-)

 

Kontakt: 

- email: detivakci@gmail.com

- klubový tel.: 775037195 

- tel. na Zuzu: 774099781

 

 

Kdo tu pracuje? 

- Zuza Kočířová (koordinátorka a hlavní vedoucí projektu) 

- Míša Knězová (vedoucí v klubu) 

- Renata Boumová (vedoucí v klubu) 

- Kateřina Kořínková (prodloužená družina) 

- Pavla Pazderová - Merlinová (prodloužená družina)


obr.1

 

 

Historie - Klubík Děti v akci!

Vznikl neoficiálně jako kroužek ve školním roce 2012/13 jako malé odlehčení družině, kde bylo v tu dobu hodně dětí. V pátek odpoledne jsme se scházeli s dětmi ze 4. a 5. třídy. V klubu jsme hráli stolní, bojové, sportovní hry... Základnu jsme měli ve volné třídě ve škole nebo v tělocvičně, ale snažili jsme se hodně chodit ven. Dětí chodilo do Klubu asi 10 a bylo jasné, že v dalších letech počet členů vzroste. Na Obecním úřadě v Zákolanech se našla místnost, která byla nevyužitá a paní starostka ji nechala zrekonstruovat pro potřeby Klubu. Na podzim roku 2013 se práce na klubovně dokončily a v listopadu se slavnostně zahájil provoz klubovny. Od té doby (již čtvrtý rok) fungovala klubovna pro "nedružinové" děti každý pátek odpoledne, někdy se podařilo i víc odpolední v týdnu. To však záviselo na volném čase vedoucí, protože zatím nebyly finanční prostředky na to zaměstnat někoho v Klubu na celý úvazek. Ve školním roce 2015/2016 byla vyhlášena výzva z MPSV - Operační program - Zaměstnanost, díky které jsme získali dotaci na dvouletý provoz Klubu. Tyto peníze umožnily, aby v klubovně byli každé odpoledne dva vedoucí, kteří budou zajišťovat dohled a program pro děti 4. a 5. třídy. 

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení